E_algemeen_A-162
E_Lytse L_A-32
E_cafe_A258
E_afstand_A-421-2
E_afstand_rietd-102
E_Haven_A-290
E_algemeen_A-46
E_Grutte L_A-217
E_algemeen_A-45
E_Sytse Kl_A-126
E_Lytse L_A-29
E_cafe_A-251
E_afstand_A-366
E_Lytse L_A-26
E_algemeen_A-330
E_algemeen_A-163
E_cafe_A-239
E_Grutte L_A-190
E_algemeen_A-165
E_algemeen_A-160
E_algemeen_A-148
E_algemeen_A-337
E_algemeen_A-23
E_algemeen_A-152

Ee

Hét ‘Flaaksdoarp’ (vlasdorp) van Nederland

vlaswerkerEe is de kortste plaatsnaam in Nederland, de enige ook met slechts twee letters. Dit fraaie terpdorp met beschermd dorpsgezicht kent een lange geschiedenis, want al voor het jaar 900 moet er bebouwing zijn geweest. Ee duidt op het Latijnse aqua, wat water betekent. Vandaar dat één van de straten Haven heet. Tot hier was het vroeger mogelijk om met de schepen het dorp te bereiken.

Beschermd dorpsgezicht

In het centrum van het dorp staat de monumentale kerk, tegenwoordig Tsjerke op ‘e Terp genoemd. De kerk is rond 1250 gebouwd. Het gedeelte rond de kerk en de oude dorpskern is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Door deze bijzondere status is het hart van het dorp met haar gevarieerde bebouwing van huizen en boerderijen een uniek monument dat bewaard is gebleven. De oorspronkelijke terpstructuur kent naast de Omgong vier toegangswegen en paden, te weten Keareweare, Lytse Loane, Haven, Grutte Loane en in het verlengde de Foeke Sjoerdsstrjitte.

Rondje om de kerk

Het pad rondom de begraafplaats van de middeleeuwse kerk in Ee heet de Omgong. Dit voetpad is van bijzondere betekenis. Bij begrafenissen was het een oude gewoonte dat een overledene na de kerkdienst drie maal rond de kerk en het geopende graf werd gedragen, gevolgd door de aanwezigen. Heel lang is dit oude gebruik in ere gehouden, weer later is dit tot één rondgang teruggebracht. Met de aanleg van de nieuwe begraafplaats in het jaar 1947 aan de Stienfeksterwei zijn er weinig begrafenissen meer geweest rond de oude dorpskerk.
Tot 1940 kende Ee een echte boerenbevolking, afgewisseld met landarbeiders en een behoorlijke middenstand. De boerenbedrijven zijn gebleven, maar door mechanisatie zijn de landarbeiders verdwenen. De middenstand is steeds verder gekrompen. Daarentegen bruist het van de nieuwe initiatieven van ‘kleine’ ondernemers.

Uniek vlasmuseum

vlasmuseum
Een belangrijke bezienswaardigheid in Ee is vlasmuseum Het Braakhok in de Foeke Sjoerdsstrjitte. Dit is het enige museum in de wijde omgeving dat de bewerking van vlas laat zien. In het schuurtje waar het vlasmuseum is ondergebracht was vroeger een echt ‘braakhok’ gevestigd. In de wintermaanden werkten hier mensen die moeite hadden rond te komen. Het was eigenlijk een sociale voorziening. Het ‘braken’ (breken) was de eerste bewerking. Vlas was vroeger een belangrijk landbouwproduct voor de linnen- en lijnolieindustrie.
Mede door dit vlasmuseum wordt Ee tegenwoordig als It Flaaksdoarp (het vlasdorp) op de kaart gezet. Zo is er ook een Flaakspaad en een Flaaksplein.
Meer informatie: http://www.dorp-ee.nl