Wandelroute in Ee

Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische route langs en in vier Beschermde Dorpsgezichten
De Waddentour is een toeristische cultuurhistorische route waarbij de rijke historie van de vier Beschermde Dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens/ Moddergat) en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht.

In elk dorp kunnen bezoekers wandelroutes volgen langs de meest bijzondere panden. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn geplaatst.