Wandelroute in Metslawier

Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische route langs en in vier Beschermde Dorpsgezichten
De Waddentour is een toeristische cultuurhistorische route waarbij de rijke historie van de vier Beschermde Dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens/ Moddergat) en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht.

In elk dorp kunnen bezoekers wandelroutes volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere panden. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn geplaatst.