E_Omgong_1-o-1
grafmonument_foto
jarl_ruinen_foto
E_Omgong_1-o-2
E_Omgong_1-o-3
E_Omgong_1-o-4
E_Omgong_1-o-5
E_Omgong_1-o-6
E_Omgong_1-o-7
E_Omgong_K-65
E_Omgong_K-66
E_Omgong_K-93
E_Omgong_K-94
E_Omgong_K-95
E_Omgong_K-778
E_Omgong_K-784
E_Omgong_A-63
E_Omgong_A-52
E_Omgong_A-123

Terug naar vorige pagina

Ee, Omgong 1

Aanvankelijk was dit een Rooms Katholieke Kerk, vanaf 1580 Protestant en sinds 1816 is het de Nederlands Hervormde Kerk. Sinds de fusie van de beide kerken in het dorp is deze kerk onderdeel van de PKN gemeente (Protestantse Kerk in Nederland).

De noordmuur is nog echt Romaans: Een zware, meters dikke van grote Friese bakstenen gebouwde muur, met een paar smalle ramen. Boven in de muur zijn fraaie kraagstenen (consoles) aangebracht in de vorm van mensen- en dierengezichten. Er is duidelijk te zien dat de muur later is verhoogd.

In de zuidmuur zijn ook consoles aangebracht. De ramen zijn veel groter en breder dan in de noordmuur en lopen op een spits uit. Men noemt dit gotisch. Het dak is nu bedekt met normale pannen maar vroeger lagen er zogenaamde monniken en nonnen op.

Aan de muur van de kerk hangen negen ruitvormige rouwborden ter herinnering en ter ere van de grootgrondbezitters. Hierop zijn de familiewapens aangebracht. Deze borden werden meegedragen als de rouwstoet zijn rondjes om de kerk liep om de duivel te misleiden. Na de begrafenis kwamen de borden weer op hun plaats aan de muur te hangen. Ook hangt aan de noordmuur nog een marmeren epitaaf ter nagedachtenis aan Snellinger van Meckhama. Aan weerszijden staat een jongetje met een fakkel in zijn hand. Ook de twee doodshoofden wijzen op de vergankelijkheid van het leven.

De westmuur werd afgesloten met een toren. Deze is veel jonger dan de rest van de kerk. De toren had eerst een zadeldak. In 1869 werd deze vervangen door een spitse toren. De westmuur inclusief toren is deels herbouwd uit afbraakmateriaal van de oude zadeldaktoren. De toren van Suameer heeft als voorbeeld gediend. De bouwkosten waren toentertijd 8360 gulden. De toren is vanaf de grond 36 meter hoog en is een baken in het landschap.

Tot 1923 had de kerk een Gruisen-orgel. Toen de kerk geld te kort kwam is het orgel verkocht. Het maakte plaats voor een tweeklaviers Leeflang-orgel in neobarokke stijl. Bijzonder zijn ook de drie herenbanken. Ze zijn gemaakt in opdracht van het geslacht Obbema, Douma en Holdinga. De banken zijn versierd met fraai houtsnijwerk.

Onder de kerk zijn grafkelders aanwezig. Wanneer er mensen waren begraven in de kelders, was het beslist geen pretje om bij heet weer in de kerk te zitten. Er heerste een ontzettende stank. Vandaar ook de naam rijke stinkerds. In de kerk liggen ruim 50 grafstenen