H_Walling Dykstrastrjitte_25-o-1 15-333c
H_Walling dykstrastrjitte_25-o-1 15-333b

Terug naar vorige pagina

Holwerd, Waling Dykstrastrjitte 25

Dit is het voormalige statige voorhuis van een 18e-eeuwse boerderij van het type kop-hals-romp. De grote schuur stond aan de linkerkant haaks op de woning op de plaats waar nu de vier huurwoningen staan. De schuur is eind jaren vijftig afgebroken om plaats te maken voor de garage van de vrachtauto’s van de Holwerder Transportonderneming (HTO). Begin jaren tachtig is de HTO naar het industrieterrein gegaan en is de garage weer gesloopt waarna de huurwoningen er zijn gebouwd. Ook is toen het “lytshûs” dat vlak aan de weg stond afgebroken. Het woonhuis met aan weerskanten mooie klokgevels met natuurstenen krulornamenten is een rijksmonument. Zoals blijkt uit de Romeinse cijfers op de fraai gevormde dakkapel is het huis gebouwd in 1720. Aan het eind van de 19e eeuw bewoonde boer Lieuwe Wiersma de boerderij. Hij is failliet gegaan. Het verhaal gaat dat hij zijn knechten niet meer kon betalen en het loon in natura moest betalen door hen stoelen van het eigen meubilair mee te geven. Het pand kwam in handen van de familie Bergmans. Jan Romkes Bergmans begon in het voorhuis een kruidenierszaak, met onder andere koffie, thee, grutterswaren en tabak. Daarna nam zoon Hessel Bergmans de zaak over die het op zijn beurt overdroeg aan zijn zoon Jan Bergmans. Jan heeft de zaak uitgebreid en sloot zich aan bij de winkelketen 4=6. Na het overlijden van Jan hebben Jan en Maaike Kooistra de zaak nog een paar jaar voortgezet tot de opheffing van de zaak in 1987.

Langs de oude schuur was over de hele lengte een houten hek geplaatst. Op de hoek van de Waling Dykstrastrjitte woonde Freerk van Duinen. Hij verhuurde jutezakken. Als deze zakken terug werden gebracht en werden ze door hem schoongemaakt te drogen gehangen over de hele lengte van dit hekwerk.