De Waddentour

De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van karakteristieke dorpsgezichten in Noordoost-Friesland en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht. In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere panden en punten. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel, in de tuin van historische panden of in de omgeving van cultuurhistorische punten zijn geplaatst.

 

Analoge wegwijzer

Elk dorp heeft een folder met informatie over het dorp en de wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten. Aan het begin of op een centraal punt van elk dorp is ook een groot welkomstbord te vinden met meer informatie over de Waddentour.

 

Wandel met je mobiel

Ga op je mobiel naar waddentour.nl voor de interactieve wandelroutes van de dorpen.Op je mobiel krijg je dan de routekaart en -beschrijving en weet je precies waar je bent. Onderweg zie je bij panden of objecten regelmatig informatiebordjes van de Waddentour met een viercijferige code. Als je deze code invoert op de website op je mobiel krijg je nog meer bijzondere informatie en beelden van het gebouw, het object of de straat. Je wandeling wordt een fantastische ontdekkingstocht.

 

Verbindingsroute

De wandelroutes door de karakteristieke dorpsgezichten zijn onderling weer met elkaar verbonden door een grote route die zowel per fiets, in de auto als te voet kan worden afgelegd. De verbindingsroute voert je langs en door een aantal mooie en interessante plekken in het landschap van Noordoost-Friesland. De totale lengte van de verbindingsroute bedraagt ongeveer 60 kilometer.

De Waddentour is een initiatief van de dorpsbewoners (vertegenwoordigd in de Stichting Waddentour) die meer bekendheid willen geven aan het noordelijke deel van de gemeente Noardeast-Fryslân en de daarin gelegen dorpen. 

Paesens – Moddergat

Oostmahorn

Holwerd

Metslawier

Ee

Ternaard

Wierum

Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische route langs karakteristieke dorpsgezichten in Noardeast-Fryslân

De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van karakteristieke dorpsgezichten in Noardeast-Fryslân en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht. 

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <