Vandaag de dag is Ternaard nog steeds een goede uitvalsbasis om de ruimte en rust van de Waddenkust te ervaren. Ook in het dorp zelf zijn genoeg interessante gebouwen te ontdekken.

Ternaard is als dorp waarschijnlijk ontstaan door de samenkomst van drie vaarten: Visbuurtstervaart, Hantumervaart en Wierumervaart, ooit deel uitmakend van slenken landinwaarts. Langs deze vaarten liepen de belangrijkste wegen. In de eerste helft van de 9de eeuw werd voor het eerst Ternaard (Tunuwerde, Tununfurt) genoemd in een schenking van de Reginingen (aanzienlijke adellijke familie) aan het klooster Fulda. In de middeleeuwen werd Ternaard in ieder geval bewoond. Het dorp ontwikkelde zich uiteindelijk als een zogenaamd komdorp en was al snel een relatief groot dorp. Ternaard lag tot de gemeentelijke herindeling van 1984 in de toenmalige gemeente Westdongeradeel.
Sinds 2019 valt Ternaard onder de gemeente Noardeast-Fryslan.

 

Het dorp Ternaard

Het gemeentehuis van Westdongeradeel stond in Ternaard, nu bestaat dit gebouw uit appartementen. De ‘Grutte Tsjerke’ (grote kerk) staat tegenover het voormalig gemeentehuis. Deze Gotische kerk is van ongeveer 1525; het gebouw inclusief het interieur en het orgel, is een rijksmonument. In het midden van het dorp ligt het Groene Hart; dit groene veld is een camping met sportterrein. In de zomer wordt er regelmatig gekaatst tijdens de weekenden. De spoorlijn (vanaf 1901-1903), zowel goederen- als personenvervoer, liep vanaf Leeuwarden naar Anjum. Het Dockumer Lokaeltsje (personenvervoer) werd eind 1940 opgeheven en in 1974 werd ook gestopt met het goederenvervoer. Het stationsgebouw, tegenwoordig als woning en bedrijf, is nog goed herkenbaar.

 

Omgeving

De omgeving van Ternaard bestaat uit vruchtbare landbouwgronden. Ten noordwesten van Ternaard ligt aan de voet van de voormalige zeedijk de Fiskbuorren (Visbuurt), deels bestaande uit voormalige vissershuizen. Aan de andere kant van deze dijk is de eendenkooi van Staatsbosbeheer. Ten noorden van Ternaard ligt het gebied dat ‘It Skoar’ wordt genoemd. Het is de grens tussen de Waddenzee en het land. Aan de noordkant van de zeedijk zijn de kwelders en de Unesco Werelderfgoed Waddenzee te bewonderen.

Ternaard

Over de wandeling

De Waddentour is een toeristische cultuurhistorische route waarbij de rijke historie en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht.

In elk dorp kunnen bezoekers wandelroutes volgen langs de meest bijzondere panden. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn geplaatst.

Algemene informatie over Ternaard

Ternaard is als dorp waarschijnlijk ontstaan door de samenkomst van drie vaarten: Visbuurtstervaart, Hantumervaart en Wierumervaart, ooit deel uitmakend van slenken landinwaarts. Langs deze vaarten liepen de belangrijkste wegen. In de eerste helft van de 9de eeuw werd voor het eerst Ternaard (Tunuwerde, Tununfurt) genoemd in een schenking van de Reginingen (aanzienlijke adellijke familie) aan het klooster Fulda. In de middeleeuwen werd Ternaard in ieder geval bewoond. Het dorp ontwikkelde zich uiteindelijk als een zogenaamd komdorp en was al snel een relatief groot dorp. Ternaard lag tot de gemeentelijke herindeling van 1984 in de toenmalige gemeente Westdongeradeel.
Sinds 2019 valt Ternaard onder de gemeente Noardeast-Fryslan

Vandaag de dag is Ternaard nog steeds een goede uitvalsbasis om de ruimte en rust van de Waddenkust te ervaren. Ook in het dorp zelf zijn genoeg interessante gebouwen te ontdekken.

Het dorp Ternaard
Het gemeentehuis van Westdongeradeel stond in Ternaard, nu bestaat dit gebouw uit appartementen. De ‘Grutte Tsjerke’ (grote kerk) staat tegenover het voormalig gemeentehuis. Deze Gotische kerk is van ongeveer 1525; het gebouw inclusief het interieur en het orgel, is een rijksmonument. In het midden van het dorp ligt het Groene Hart; dit groene veld is een camping met sportterrein. In de zomer wordt er regelmatig gekaatst tijdens de weekenden. De spoorlijn (vanaf 1901-1903), zowel goederen- als personenvervoer, liep vanaf Leeuwarden naar Anjum. Het Dockumer Lokaeltsje (personenvervoer) werd eind 1940 opgeheven en in 1974 werd ook gestopt met het goederenvervoer. Het stationsgebouw, tegenwoordig als woning en bedrijf, is nog goed herkenbaar.

Omgeving
De omgeving van Ternaard bestaat uit vruchtbare landbouwgronden. Ten noordwesten van Ternaard ligt aan de voet van de voormalige zeedijk de Fiskbuorren (Visbuurt), deels bestaande uit voormalige vissershuizen. Aan de andere kant van deze dijk is de eendenkooi van Staatsbosbeheer. Ten noorden van Ternaard ligt het gebied dat ‘It Skoar’ wordt genoemd. Het is de grens tussen de Waddenzee en het land. Aan de noordkant van de zeedijk zijn de kwelders en de Unesco Werelderfgoed Waddenzee te bewonderen.

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <