Paesens-Moddergat- Dit ‘duo-dorp’ aan de Friese zeedijk is vooral bekend door het visserijmuseum ‘t Fiskershúske met haar in oude stijl teruggebrachte 18e eeuwse vissershuisjes, waarin zowel permanente als wisselende exposities te zien zijn. In augustus 2000 kreeg dit kleine, maar zeer aan te bevelen museum, het officiële keurmerk ‘geregistreerd museum’.

 

Historie

Paesens is de oudste nederzetting. Moddergat/De Kamp is van jongere datum en Moddergat/De Oere, in de Franse tijd ontstaan, vormt de laatste aanwinst. Nader onderzoek naar de herkomst van de naam Paesens wees uit dat deze naam een verbastering moet zijn van het oorspronkelijke ‘Pagingi’, oftewel modder, aarde of moeras. Niet vreemd voor grond gelegen nabij de monding van een riviertje. De herkomst van de naam Moddergat laat zich hiermee ook gemakkelijk verklaren.

In het voormalige vissersdorp Paesens-Moddergat zijn nog steeds de resten te zien van een riviertje dat hier in vroeger jaren in zee uitmondde. Toen omstreeks 1000 na Christus met de bedijking van het land werd begonnen, bleef de verbinding met de Waddenzee door middel van een kleine sluis gehandhaafd. Toen het sluisje in 1449 was dichtgeslibd, kwam er een definitief einde aan deze toegang naar open zee.

 

De ramp van 1883

Een van de zwaarste slagen die het dorp getroffen heeft, was het omkomen van 83 vissers tijdens een zware storm op 6 maart 1883. In vrijwel elk huishouden vielen één of meerdere slachtoffers te betreuren en eigenlijk is het oude vissersdorp deze tragedie nooit geheel te boven gekomen. Pas in 1958 werd ter herinnering aan deze droeve gebeurtenis op de dijk een monument opgericht: een zuil geschraagd door vier keien van rood Beiers graniet. Er omheen staan platen met de namen van de omgekomen visserlui en de registratienummers van de schepen waarop zij voeren. Aan de voorzijde van het monument bevindt zich een hardstenen plaat met een veelzeggend gedicht: “Als de dood het schip bereikt dan is er geen ontkomen. O water, o wisselvallig element de zee heeft gegeven, heeft genomen”.

Paesens – Moddergat

Over de wandeling

De Waddentour is een toeristische cultuurhistorische route waarbij de rijke historie en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht.

In elk dorp kunnen bezoekers wandelroutes volgen langs de meest bijzondere panden. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn geplaatst.

Algemene informatie over Paesens – Moddergat

Paesens-Moddergat- Dit ‘duo-dorp’ aan de Friese zeedijk is vooral bekend door het visserijmuseum ‘t Fiskershúske met haar in oude stijl teruggebrachte 18e eeuwse vissershuisjes, waarin zowel permanente als wisselende exposities te zien zijn. In augustus 2000 kreeg dit kleine, maar zeer aan te bevelen museum, het officiële keurmerk ‘geregistreerd museum’.

Historie
Paesens is de oudste nederzetting. Moddergat/De Kamp is van jongere datum en Moddergat/De Oere, in de Franse tijd ontstaan, vormt de laatste aanwinst. Nader onderzoek naar de herkomst van de naam Paesens wees uit dat deze naam een verbastering moet zijn van het oorspronkelijke ‘Pagingi’, oftewel modder, aarde of moeras. Niet vreemd voor grond gelegen nabij de monding van een riviertje. De herkomst van de naam Moddergat laat zich hiermee ook gemakkelijk verklaren.

In het voormalige vissersdorp Paesens-Moddergat zijn nog steeds de resten te zien van een riviertje dat hier in vroeger jaren in zee uitmondde. Toen omstreeks 1000 na Christus met de bedijking van het land werd begonnen, bleef de verbinding met de Waddenzee door middel van een kleine sluis gehandhaafd. Toen het sluisje in 1449 was dichtgeslibd, kwam er een definitief einde aan deze toegang naar open zee.

De ramp van 1883
Een van de zwaarste slagen die het dorp getroffen heeft, was het omkomen van 83 vissers tijdens een zware storm op 6 maart 1883. In vrijwel elk huishouden vielen één of meerdere slachtoffers te betreuren en eigenlijk is het oude vissersdorp deze tragedie nooit geheel te boven gekomen. Pas in 1958 werd ter herinnering aan deze droeve gebeurtenis op de dijk een monument opgericht: een zuil geschraagd door vier keien van rood Beiers graniet. Er omheen staan platen met de namen van de omgekomen visserlui en de registratienummers van de schepen waarop zij voeren. Aan de voorzijde van het monument bevindt zich een hardstenen plaat met een veelzeggend gedicht: “Als de dood het schip bereikt dan is er geen ontkomen. O water, o wisselvallig element de zee heeft gegeven, heeft genomen”.

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <