Karakteristieke Dorpsgezichten

Het noordelijke deel van de gemeente Noardeast-Fryslân is cultuurhistorisch en landschappelijk gezien nog een van de meest authentieke gebieden van Nederland. Het, aan de noordzijde door dijken tegen het hoge zeewater beschermde gebied, kent nog weidse uitzichten en hoge luchten. In dit gebied bevinden zich een groot aantal mooie, op terpen ontstane, dorpen met een vaak besloten en naar binnen gericht karakter.

De dorpen Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd hebben de status van rijksmonument gekregen. Vanaf 1990 is er in deze dorpen sprake van een beschermd dorpsgezicht. Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming wordt getracht dit karakter te bewaren en waar mogelijk nog te versterken. In Nederland zijn er ongeveer 400 van deze beschermde gebieden. De dorpen Oostmahorn, Wierum en Ternaard zijn natuurlijk een bezoek ook meer dan waard

Ook het rijke nautische verleden van de dorpen Holwerd, Wierum, Paesens-Moddergat en Oostmahorn mag niet onvermeld blijven. De ligging van deze dorpen aan de Waddenzee c.q. Lauwersmeer geeft ze een authentieke eigenheid.

De dorpen

De verbindingsroute

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <