Lytse_Loane
De_dorpen_4
De_dorpen_5
De_dorpen_3
De_dorpen_2

De dorpen

Beschermde Dorpsgezichten

Het noordelijke deel van de gemeente Dongeradeel is cultuurhistorisch en landschappelijk gezien nog een van de meest authentieke gebieden van Nederland. Het, aan de noordzijde door dijken tegen het hoge zeewater beschermde gebied, kent nog weidse uitzichten en hoge luchten. Binnen deze grote ruimte bevinden zich een groot aantal mooie op terpen ontstane dorpen met een vaak besloten en naar binnen gericht karakter, te weten: Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat.

Deze dorpen hebben, omdat ze nog zo goed bewaard en mooi zijn, de status van rijksmonument gekregen. Vanaf 1990 is er in deze dorpen sprake van een Beschermd Dorpsgezicht. Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming wordt getracht dit karakter te bewaren en waar mogelijk nog te versterken. In Nederland zijn er ongeveer 400 van deze beschermde gebieden.