Verbindingsroute_1
dorp_vergezicht
Verbindingsroute_2
Metslawier_04
Holwerd_02

Verbindingsroute

  • Selecteer vervoer

Verbindingsroute

De Verbindingsroute

De Waddentour bestaat uit een aantal wandelroutes in en rond de vier Beschermde Dorpsgezichten in de gemeente Dongeradeel en een verbindingsroute tussen de vier dorpen (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). De verbindingsroute voert u langs en door een aantal mooie en interessante plekken in het Noordoost-Friese landschap.

De totale lengte van de verbindingsroute bedraagt ongeveer 60 kilometer. en omvat een drietal varianten. Er is een route voor wandelaars, een route voor fietsers en een route voor automobilisten. Deels vallen deze routes samen maar er zijn ook gedeelten waarbij verschillende tracés worden gevolgd bijvoorbeeld van paden die alleen geschikt en toegankelijk zijn voor fietsers en/of voetgangers.

Hoe werkt het?

Door uw vervoerswijze te selecteren (voetganger, fiets of auto) wordt de betreffende verbindingsroute getoond. Heeft u de App op uw smartphone of tablet geïnstalleerd en heeft deze een GPS-ontvanger dan kunt u de route volgen en worden er POI’s (point of interest, interessante locatie) getoond. Ook kunt u de route afdrukken.

Alternatieven

Het staat u natuurlijk vrij om van de aangegeven route af te wijken en gebruik te maken van kortere of langere verbindingen tussen de dorpen. Het kaartbeeld biedt wat dat betreft voldoende informatie.