E_Hege L_6+8-o-1
E_Hege L_6+8-o-2
E_Hege L_A-39
E_Hege L_4-136

Terug naar vorige pagina

Ee, Hege Loane 6-8

Dit zijn voormalige diaconiewoningen die in 1876 zijn gebouwd. Het pand is gebouwd als armenhuis in opdracht van de diaconie van de Hervormde kerk.
Het huizenblok bestond uit 4 woningen, elk met 1 raamkozijn aan de voorkant. Alleen het huis dat het dichtst bij de Achterwei stond had twee raamkozijnen. In deze laatste woning (met 2 raamkozijnen) woonde een echtpaar, waarvan de man de verplichting had om enige onderhoudswerkzaamheden aan de woning en de tuin te verrichten zoals: goten schoonhouden en de heg snoeien.
Het eigendom stond op naam van de diaconie van de Hervormde gemeente en armlastige mensen konden hun intrek hierin nemen op kosten van de diaconie.
De woningen waren uitsluitend ‘achterom’ door de stegen toegankelijk. Daar waar tegenwoordig aan de voorkant een deurkozijn zit, zat vroeger een raamkozijn overeenkomstig de andere raamkozijnen aan de voorkant.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn door de gemeente Oost-Dongeradeel veel vervallen woningen op de terp van Ee aangekocht met het doel deze te restaureren en te renoveren in het kader van het beschermd dorpsgezicht van Ee. Zo ook deze diaconiewoningen.
Toen de diaconiewoningen aan de beurt waren voor restauratie/renovatie was het geld van de gemeente Oost-Dongeradeel blijkbaar op want in 1977 werden ze te koop aangeboden. Mensen konden er een bod op doen en de hoogste inschrijver werd dan de nieuwe eigenaar met de verplichting de restauratie/renovatie voor eigen rekening te nemen. Tevens had hij dan de verplichting om het huis de eerstkomende vijf jaar zelf te bewonen om te voorkomen dat er een lucratief handeltje van werd gemaakt.
Sietze Sipma werd de nieuwe eigenaar en heeft de oorspronkelijke 4 woningen samengevoegd tot 1 woning.