Balthasar Bekker werd in 1834 geboren als zoon van de dominee in Metslawier. Zelf werd hij ook dominee in o.a. Franeker, Weesp en Amsterdam. Vanuit zijn geloof bestreed hij de hekserij en tovenarij. De boeken die hij daarover schreef maakten hem wereldberoemd. Hij raakte daardoor zijn baan als dominee en hoogleraar echter ook kwijt. Zijn visie werd namelijk strijdig geacht met de leer van de kerk.
In 1698 overleed hij in Amsterdam

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <