Toen:
Gereformeerde Kerk.

Nu:
Waddenbelevingscentrum.

Bijzonderheden:
De kerk is ontworpen door de architecten gebroeders Offringa uit Groningen. De kerk is een zaal kerk met slanke toren, op een trapeziumvormige plattegrond, gebouwd in expressionistische vormen onder invloed van de Amsterdamse school en het werk van E. Reitsma. Het bankenplan is op de kansel gericht; op deze manier werd volgens de richtlijnen van Dr. Kuyper (de leider van de Gereformeerde kerk) gebouwd.

De kerk is gebouwd omdat de eerste kerk gevestigd aan de Terp / Fiskwei te klein was geworden. In 1933 wordt de eerste steen gelegd, daarna volgt op zondag 13 mei 1934 de inwijdingsdienst die wordt voorgegaan door dominee Verburg.

Het orgel is gebouwd door de Fa. Pels uit Alkmaar in 1960.

In 1935 worden de pastorie en kosterswoning gebouwd. Deze zijn gebouwd door Firma van der Wielen, net zoals de kerk, en weer onder toezicht van de architecten gebroeders Offringa.

In 1956 wordt de kerk van binnen geverfd door dhr. K. Dijkman. Tijdens de schilderwerkzaamheden wordt er gekerkt in de Nederlands Hervormde kerk.

In 1956 wordt ‘t Sintrum gebouwd door timmerman Sijens. ‘t Sintrum is in 1969 – 1970 uitgebreid. In 1997 is er nog een keer bijgebouwd en gemoderniseerd ook wordt de kosterswoning afgebroken.

In 2009 wordt ’t Sintrum verbouwd om ingericht te worden als kerk. De gemeente van de Hervormde kerk en Gereformeerde kerk zijn te klein geworden en gaan samen kerken in januari 2010 in ’t Sintrum.

In de Gereformeerde kerk zijn 76 jaar diensten gehouden.