Dit grote gebouw is bij ouderen bekend als het oude postkantoor en bij vele jongeren nog als de voormalige discotheek “De Tapperij”.

Volgens de kadastrale kaart van 1832 was dit huis en de grote tuin erachter eigendom van “heelmeester Wopke Pieters Feenstra”. Hij noemde zichzelf graag voluit “Genees-, Heel- en Vroedmeester.

Dit gebouw heeft een aanbouw. Deze aanbouw heeft grote toegangsdeuren want het deed vroeger dienst als koetshuis voor het paard en de wagen van de heelmeester.

In 1916 werd het pand verbouwd tot postkantoor.

Het pand staat al een poos in de steigers en de huidige eigenaar is bezig het pand langzaam maar zeker in oude staat te herstellen.

 

Geschiedenis pand Algemeen
In het boek “Noordelijk Oostergo” over de monumenten en hun historie in deze regio staat de volgende beschrijving:

Fors pand van stadse allure met volledige verdieping boven voor- en achterhuis, waardoor het van verre boven de bebouwing oprijst. Voor- en achterbouw door een omgaand schilddak met hoekschoorstenen gedekt. In de voor- en rechter zijgevel zesruits-vensters en een halfrond gesloten dakkapel, in de achtergevel vensters met verdeling in vijftienruits ruiten en rechte dakkapellen met negen ruiten, oorspronkelijk met gezwenkte houten klauwstukken.

Het huis moet begin 19e eeuw ontstaan zijn, toen empireramen in aanzien stonden en voor de achtergevel nog wel kleine ruiten konden worden toegepast.

Wat het bouwjaar is geweest, wie het pand heeft gebouwd en of Feenstra de eerste eigenaar is geweest hebben we nog niet kunnen achterhalen. Uit oude aktes van aangrenzende percelen kan nog meer achterhaald worden. Zo bleek uit een verkoopakte van het pand van onze ‘noorderburen’ uit 1802 dat dit pand er toen vermoedelijk nog niet was.

Uit bouwsporen blijkt dat rond 1885 een grote verbouwing is gebeurd, misschien doordat dokter Meinensz het pand van Feenstra over heeft genomen. Tot nu toe zijn alleen namen en jaartallen van de vaklui gevonden die in 1916 de verbouwing tot postkantoor uitgevoerd hebben. Ook de kranten achter het behang stammen van die tijd.

In 1967 heeft het pand de status van rijksmonument gekregen. De redengevende beschrijving voor dit object met het monumentnummer 38703 luidt als volgt:

Deftig midden 19e eeuws pand met hoge verdieping vier traveeën breed en afgesloten door een geblokte kroonlijst waarboven halfrond gesloten dakkapel. Omlijste ingang en zesruitsvensters. Stoep met nog drie stoeppalen, met gevel verbonden door ketting.

 

Bestaande situatie
De verbouwingstekeningen en het bestek om het doktershuis om te bouwen tot post- en telegraafgebouw, zijn uit 1907. Maar, zo wij uit archiefmateriaal kunnen opmaken, is de bouwvergunning pas verleend in 1916. Boven de bestaande situatie staat: “Dokterswoning, genoemd als perceel Meinesz”. Wat er tijdens deze verbouwing allemaal is gewijzigd is grondig vastgelegd en voor de geïnteresseerden te lezen op de website van de huidige eigenaar; www.holwertaanzee.nl

 

1974Nieuwe eigenaar
In 1974 is het postkantoor gesloten en heeft een antiquair het pand gekocht. Het interieur van het postkantoor is er in die tijd uit gesloopt. De fraaie balie met hartstenen toonbank waarboven een raamwerk met gaas en de wandtegeltjes in de hal en de wachtruimte zijn verwijderd. Ook is de dragende muur ter hoogte van de ruimte voor de telefonisten en de muur naar de besteller ruimte uitgebroken. Uit advies van bouwkundig ingenieur dhr. Kerpershoek blijkt dat de last door de stalen balken onvoldoende verdeeld wordt en zodoende de stabiliteit van het pand ondermijnde. De rode PTT-postbus uit de voorgevel is verdwenen, deuren zijn verwijderd en opgeslagen en deurkrukken zijn verdwenen, er is een doorbraak van de hal naar de telefooncel gemaakt en van de huidige keuken naar de voormalige ruimte voor bestellers. Tenslotte is de dubbele deur naar de tuin verwijderd en het fraaie bovenraam daarboven verdwenen. De begane grond werd vanaf 1984 tot 2001 verhuurd als bar dancing. De bovenverdieping heeft geen grote wijzigingen ondergaan bij deze verbouwingen. De verdiepingsvloeren zijn echter beschadigd en door achterstallig onderhoud was er veel in slechte staat.

 

Discotheek
In 1996 heeft er weer een verbouwing van de discotheek plaatsgevonden. Er is een verlaagd plafond aangebracht met een afzuiginstallatie erboven. Hierdoor zijn het plafond en de muren zwaar beschadigd. Op de bovenverdieping was een start gemaakt met een renovatie. Op alle kamers zijn elektrische leidingen aangebracht. Helaas voldeed het niet aan de huidige eisen. De muren, balken en plafonds zijn daardoor wel nodeloos beschadigd.