In dit pand woonde vroeger notaris Evert Meijers, daarna notaris Bjinse K. Ypma, rond 1908 is dit pand verkocht aan Kees Oege Hiddema. Deze had hier een boerderij met schuur en stal op een achtergelegen perceel wat bereikbaar was via de “Lichte”. In 1926 is dhr. Hiddema vertrokken naar de Waling Dykstrastrjitte 15 waar hij zijn bedrijf voortzette. Het socialisme had inmiddels zijn intrede gedaan en ook wortel geschoten in Holwerd.

Gezien het hoge percentage arbeiders in ons dorp zat het socialisme in Holwerd diep geworteld en had deze stroming binnen Holwerd een grote aanhang. Zo groot dat er behoefte ontstond aan een verenigingsgebouw. De voormalige boerderij werd aangekocht en ingericht als verenigingsgebouw door en viertal verenigingen te weten:

De naam van deze corporatie van verenigingen kreeg de titel ONS HUIS. Bij het Nationaal Archief in Den Haag heeft men beslag weten te leggen op een dossier betreffende “Ons Huis” waar ook de statuten niet ontbreken. Toen het bestuur de koninklijke goedkeuring aanvroeg gaf de toenmalige burgemeester een positief advies aan de officier van justitie.

De oprichtingsdatum van “Ons Huis” was 1 mei (dag van de arbeid) 1927 en het doel van de vereniging was het bevorderen van de volksontwikkeling hetgeen zij probeerde te verwezenlijken door het organiseren van cursussen, lezingen, ontwikkelings- en radio-avonden.

Terwijl de woning verhuurd werd, organiseerde men in de zaal activiteiten. Volgens de informatie in het dossier werd de vereniging “Ons Huis” tijden de oorlog op last van de bezetter op 18 januari 1943 ontbonden.

Voor de evacués uit Huissen die in de tweede wereld oorlog in Holwerd waren werd op zaterdagmiddag in “Ons Huis” een mis gevierd.

Pas in 1957 is opnieuw goedkeuring aangevraagd door de toenmalige secretaris; J. Miedema (Amelanderweg 102 te Holwerd). Tot rond 1970 heeft het pand dienst gedaan als verenigingsgebouw. Wanneer en waarom de vereniging is opgeheven is niet bekend.