Dit pand, dat gebouwd is in 1927, had als eerste bewoners de fam. S.J. Postma. De stenen voor de bouw werden per schip aangevoerd en gelost in de haven van Holwerd (nu van Aylvawal).

De familie Postma runde een groothandel in kruidenierswaren en verhandelde pluimveevoer. Het verhandelen gebeurde onder de naam “De Friesche Kip”. Vandaar de naam op de gevel van het pakhuis. Deze merknaam wordt nog steeds gevoerd.
De Friesche Kip is overgenomen door o.a. Koopmans Meelfabrieken (in 1944) en Hendrix-UTD (Hendrix-UTD is inmiddels overgenomen door ForFarmers).
In 1937 ging dit pand over naar Slagter en Zwart NV in Dokkum. Vanaf dat jaar is het pand bewoond door de familie H. Vening tot 1966. Vervolgens heeft de fam. G. van der Weg hier gewoond tot 1972.

Vanaf dat jaar tot heden, woont de Fam. Hiddema hier.

Tijdens de route krijgt u meer informatie over Koopmans Meelfabrieken en “de Friesche Kip”.