In 1837 is dit pand (huizinge, schuurtje, tuin, boomgaard en erve) verkocht aan Reinder Douwes Wielinga en Lieukje Ypma. Het pand is verbouwd zodat Reinder Douwes Wielinga er een smederij in kon beginnen. Het pand is een paar keer ingrijpend verbouwd, maar het was steeds één en dezelfde familie die de smederij bewoonde en er zijn brood verdiende. De huidige eigenaar Durk Geertsma is een afstammeling van Lieuwkje Ypma.