Terug naar vorige pagina

Metslawier M. fan Loanstrjitte 31

Op de locatie van de huidige kop-hals-romp boerderij is naar overlevering al heel lang sprake geweest van een agrarische bedrijfsvoering. Voor het eerst wordt in 1511 gewag gemaakt van een Aeltije Auld Hustma die land pacht van Onna Aesgama. In 1850 wordt weer melding gedaan over de rente van deze pacht van “Oldehustra Sate”.
Ook in de laat 16e eeuw en de begin 17e eeuw is er sprake van de bewoners van “Oldhuistra Sate”.
Gesteld mag dan ook worden dat hier sprake is van één van de oudere boerderij locatie van Metslawier.