Het voormalige station werd in 1913 geopend als haltegebouw van de Noord-Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij aan de tak naar Anjum van de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum-Metslawier (opgeheven in 1936). Het stationsgebouw was afwijkende van de andere stations van de zelfde maatschappij. In de midden is er sprake van een iets uitspringende topgevel met een klok. De personentrein heeft tot 1935 dienst gedaan maar is toen door de concurrentie van de autobussen opgeheven. De goederentrein heeft tot ongeveer 1942 dienst gedaan. In de oorlog zijn de rails verwijderd en door de bezetters naar Duitsland vervoerd. In Metslawier werden vooral aardappelen en bieten geladen. Vanuit de Limburg werden kolen e.d. aangevoerd.
Het voormalige station is in 1991 omgebouwd tot notariskantoor/woning en is nu een woonhuis met galerie/kunstcollectie