Bouwjaar: Nr.4 1816, Nr.6 1803, Nr. 8 1803

Toen:
Visserswoningen

Nu:
Museum ‘It Fiskershúske; twee woninkjes zijn ingericht als visserswoning, de andere panden zijn ingericht als informatie- en expositieruimte.

Bijzonderheden:
In 1962 kocht Streekmuseum “Het Admiraliteitshuis” in Dokkum het pand It Fiskerhúske aan het Visserspad 4 te Moddergat en liet het restaureren, daar werden in 1973 Visserspad 6 en 8 aan toegevoegd. In 1987 werd een expositieruimte op nummer 8a aan het Visserspad gebouwd. Sinds 1990 is ook Klaskes Húske met het bijbehorende boethuisje in het bezit van het museum.

 

De geschiedenis van het museum in Moddergat begint in 1962 toen het Streekmuseum “Het Admiraliteitshuis” in Dokkum het pand It Fiskerhúske aan het Visserspad 4 te Moddergat aankocht en liet restaureren. Het huisje werd ingericht als oude visserswoning. Voor de museale functie werd de stichting Museum ‘t Fiskershúske opgericht. Gaandeweg breidde het museum zich uit door de restauratie en toevoeging in 1973 van de panden Visserspad nr. 6 (De Aeck) en nr. 8 (De Blaes).
In 1987 werd een expositieruimte (De Logger) op nr. 8a aan het Visserspad gebouwd. Sinds 1990 is ook Klaskes húske met het bijbehorende boethuisje in het bezit van het museum.
De panden Visserspad 4, 6, 8 en het boethuisje zijn erkend als rijksmonument. In 2003 werd de voormalige garnalenfabriek van Moddergat aangekocht. Na restauratie is dit pand in 2004 in gebruik genomen.

Link naar website www.museummoddergat.nl