Bouwjaar: 1848

Toen:
Vergaderruimte voor de kerkenraad en eerste Nederlands Hervormde Christelijke School (1917). Verenigingsgebouw voor de meisjes-, knapen-, vrouwen- en muziekvereniging en voor vergaderingen van het kerkbestuur. Later is het ook gebruikt als kleuterschool en had de Rabobank er zitting.

Nu:
In gebruik bij Stichting Oan ’e Dyk.

Bijzonderheden:
Oan ‘e dyk organiseert verschillende activiteiten vanuit Paesens-Moddergat, zoals zwerftochten over het wad of tochten met paard en wagen door Noord-Oost Friesland. Zie ook www.oanedyk.nl.

 

Dominee Hilarides, oud-predikant van Paesens-Moddergat, had gediend bij vijf Hervormde gemeenten. Na zijn dood schonk hij aan vier van die gemeenten 80.000 gulden, waaronder Paesens-Moddergat. De vijfde gemeente had hij verlaten vanwege meningsverschillen en ontving niets. Het 5e deel van de erfenis werd geschonken aan een verzorgingshuis in Harlingen.

Ds. Hilarides was ongetrouwd en woonde samen met zijn zuster, die bijzondere poppen verzamelde. Zij schonk haar verzameling aan het Fries Museum.