Het stinsenterrein was, toen er nog een groot versterkt huis op stond in de omgeven door een gracht. Hierover lag op twee plaatsen een brug. Aan de westkant richting van de kerk en de Tsjerkebuorren en aan de zuidkant de tweede die zorgde voor de verbinding naar het Skipfeartsein (de zuidelijke opvaart naar Metslawier). Op deze laatste brug stond een monumentaal hekwerk. De stins had adellijke bewoners uit het geslacht van de Burmania’s en de Unia’s. Vandaar ook de (vroegere) benaming van de stins; Unia State. In 1770/1771 werd Unia State afgebroken. In dat laatste jaar werd er dan ook een openbare verkoping gehouden van bij de afbraak vrijgekomen bouwmaterialen. Na deze afbraak werden (veel later) enkele woningen op het zuidelijke deel van het terrein gerealiseerd. Deze zijn al weer afgebroken zodat er nu weer sprake is van een onbebouwd en nog maar gedeeltelijk omgracht terrein. Dit wordt nu nog incidenteel gebruikt als manege en evenementen terrein (iepenloftspul)