Het rond de kerk aan en smalle straatjes gegroepeerde complex van kleine woningen dateert van ± 1750-1800. Tot ver in de twintigste eeuw war er in de Tsjerkebuorren (zoals het buurtje heet) niet alleen sprake van woningen maar waren er ook winkeltjes en tot de 19e eeuw ook nog een schooltje gevestigd. In 1967 werd er, naar een plan van architect Baart jr. uit Leeuwarden een begin gemaakt met de restauratie, renovatie en zelfs gedeeltelijk nieuwbouw van de bebouwing van de Tsjerkebuorren. Daarbij werd ook deel van de woningen door gehele of gedeeltelijke samenvoegingen vergroot. De historische uitstraling van dit dorpsgedeelte wordt vooral bepaald door de smalle straatjes en voortuintjes tussen de aan één geschakelde woningen die allen voorzien zijn van tussen topgevels geklemde zadeldaken. Een opvallende element van de Tsjerkebuorren is ook het pleintje ten noordoosten van de kerk. Dit pleintje is min of meer het middelpunt en ook het hoogste punt van de terp waarop het oude Metslawier gebouwd is. Op het pleintje bevindt zich ook de oude dorpspomp. Deze is, met het oog op het ook hier voorkomend vandalisme, buiten werking gesteld.