Oostmahorn, Kade 1

Oostmahorn, Kade 1

4688

4688

Peilschaal
De peilschaal diende om de waterstand op af te lezen.
Waterstanden zijn o.a. belangrijk voor de bediening van bruggen en sluizen, de beoordeling van de veiligheid van waterkeringen en de bevaarbaarheid van vaarwegen en informatie over zeespiegelrijzing.
Oostmahorn was van 1935 tot 1969 het belangrijkste waterstandsmeetpunt aan de Lauwerszee, was als enige peilschaal uitgerust met een zgn. zelfregistrerende peilschaal of peilschrijver. Voor die tijd werd de registratie van de waterstanden twee keer per dag handmatig bijgehouden door een inwoner van Oostmahorn, de heer Bouma. Bij een peilschrijver wordt de verticale beweging van een vlotter, in een meetkelder of peilbuis, op verkleinde schaal overgebracht op die van een pen, waarmee geschreven wordt op een verticaal ronddraaiende cilinder.
Voor 1935 was het voornaamste waterstandsmeetpunt aan de Lauwerszee Zoutkamp, na de afsluiting is deze rol overgenomen door het nieuwe meetpunt Lauwersoog.

Voer hier de code in die op het bordje staat en je krijgt hier meer informatie over.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 <